четверг, 11 декабря 2014 г.

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

Інформація
щодо проведення заходів до Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек в Херсонської загальноосвітній школі I-III ступенів № 45
Херсонської міської ради.

  Виходячи з положень "Концепції загальної середньої освіти (12-річна
школа)”, визначаючи як першорядне завдання сучасної школи виховання
відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє
критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни; з метою стимулювання і підтримки читання, широкого використання потужних можливостей літератури у вихованні підростаючого покоління в школі № 45 був проведений Місячник шкільної бібліотеки.
   Головна мета Місячника – стимулювання і підтримка читання, широке використання потужних можливостей літератури у вихованні підростаючого покоління.
   Основне завдання Місячника – залучити дітей та учнівську молодь до читання, домогтися, щоб друковане слово: книга, газета, журнал – стали їх постійною потребою. Книга повинна стати другом, порадником, учителем, супутником на все життя!